One nie są tylko i wyłącznie deklaracji politycznymi. One mogą mieć walor normatywny, wpływają na sytuację osób, które zamieszkują na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego i tymi uchwałami powinny się zająć sądy administracyjne, zweryfikować, czy jednostki samorządu terytorialnego mogą przyjmować uchwały, które moim zdaniem stoją w sprzeczności z Konstytucją i zakazem dyskryminacji. Będziemy przygotowali tego typu zaskarżenia” – mówił w rozmowie z Katarzyną Kolendą-Zaleską w „Faktach po Faktach” w TVN24 Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.