– Przekroczyliśmy szklany sufit w środkach przekazywanych na służbie zdrowia. W operacjach zaćmy skróciliśmy kolejki o połowę. Na czele sztabu KO stoi Bartosz Arłukowicz, który doprowadził do takiego stanu służbę zdrowia, że trzeba to krok ją kroku poprawiać – mówił Paweł Szefernaker w TVP.