Moim zdaniem od dwóch do trzech, będą dwa, trzy bloki duże, liczące się. Nie wiem, czy mniejsze komitety wyborcze w ogóle się zarejestrują, bo jeśli oglądamy kalendarz wyborczy i ten scenariusz, który moim zdaniem jest najbardziej realistyczny, czyli 12 sierpnia prezydent ogłasza wybory na 13 października, no to wówczas do 3 września należy zarejestrować komitet wyborczy, kandydatów, no i oczywiście zebrać podpisy. Czyli 21 dni to jest bardzo mało, do tego mamy sierpień, do tego coraz rzadziej zwykli Polacy są zainteresowani, aby dawać swoje dane osobowe w tym takie, bym powiedział, mocno drażliwe, jak numer PESEL, będzie to bardzo trudne – stwierdził Tomasz Rzymkowski w „Sygnałach dnia” PR1.

Pytany, czy ruch Kukiz’15 jest w stanie sam w takim terminie zebrać podpisy, czy bez pomocy się jednak nie obejdzie koalicjanta, odpowiedział: – W mojej ocenie nie uda się. I to nie tylko nam, ale również innym tej wielkości komitetom wyborczym.