Prezydium Sejmu po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów dokonało zmiany w terminarzu posiedzeń Sejmu polegającej na skreśleniu ostatniego dnia (5 lipca – piątek) najbliższego posiedzenia Sejmu zaplanowanego na dni 3, 4 i 5 lipca 2019 r. (środa–piątek), czyli w przyszłym tygodniu.

Z wstępnego harmonogramu, który widziała 300POLITYKA wynika iż posiedzenie zakończy w czwartek wieczorek. Ostatni zaplanowany punkt to głosowania między 19:00 a 22:00 oraz ewentualne oświadczenia poselskie do 23:00.

Dzień później, w piątek 5 lipca ma rozpocząć się programowy kongres PiS w Katowicach.