Pani prezydent chciała się spotkać, więc jestem oczywiście na takie spotkanie otwarty. Żałuję, że tak późno, bo ja prosiłem panią prezydent już od stycznia, kiedy objęła obowiązki prezydenta Gdańska po tragicznej śmierci Pawła Adamowicza, o takie spotkania na temat Westerplatte. Kilkakrotnie przypominałem, że chcę o tym porozmawiać – nie było odzewu. Dopiero pani prezydent uznała, że należy o tym porozmawiać, kiedy grupa posłów wniosła projekt ustawy o uporządkowaniu właścicielskim terenu na Westerplatte, po to, żeby móc zbudować tam muzeum Westerplatte, co jest naszym marzeniem już od kilkunastu lat. Ale oczywiście jestem otwarty na współpracę i będę proponował tę współpracę pani prezydent” – mówił w rozmowie z Beatą Lubecką w Radiu Zet wiceminister kultury Jarosław Sellin.

Budujemy muzeum Westerplatte, plenerowe, dobre muzeum Westerplatte, które będzie przyciągało turystów z kraju i z zagranicy, i pragnę, żeby miasto też współpracowało z nami, żeby przedstawiciele miasta byli z nami w jakimś komitecie, który będzie doprecyzowywał np. koncepcję tego muzeum. Ta koncepcja jest, ale można jeszcze o różnych szczegółach porozmawiać” – dodawał.