– Zaczynamy poważną dyskusję, która będzie wymagała bardzo szczegółowych, detalicznych konkluzji jesienią tego roku i wiosną przyszłego. Chodzi o dostosowanie celów do możliwości, także instrumentów finansowych. Dziś wspólnie z ministrem Szymańskim prezentowaliśmy nasze stanowisko do unijnej polityki przemysłowej. jesteśmy jednym z pierwszych krajów, które to stanowisko przygotowało i dziś wysłaliśmy je do KE. I w tym stanowisku, przyjętym przez Komitet ds. Europejskich przed Radą w ubiegłym tygodniu, zapisaliśmy cztery podstawowe cele, jakimi się powinna kierować polityka przemysłowa, w tym jeden cel dotyczący klimatu. I w tym celu klimatycznym zapisaliśmy konieczność powołania Funduszu transformacji energetycznej, który pozwoli podnieść konkurencyjność europejskiej gospodarki i takim krajom jak Polska pozwoli dostosować się do celu klimatycznej neutralności. Czy to będzie rok 2050, czy nieco później, jest kwestią negocjacji – mówiła Jadwiga Emilewicz, szefowa Ministerstwa przedsiębiorczości i technologii w FpF.