Jeśli prawdę pisze pan Falenta, nawet w połowie, to mamy do czynienia z gigantycznym kryzysem państwa polskiego. I nie na poziomie publicystycznym. Dochodzi do moralnego zakwestionowania legalności tej władzy – mówił Michał Kamiński w rozmowie z Grzegorzem Kajdanowiczem w programie „Fakty po faktach” TVN24.