[Marek Falenta] został oskarżony, a następnie skazany za 84 bezprawne rejestracje rozmów polityków w Sowa & przyjaciele. W tej sprawie, w której dostał 2 lata i 6 miesięcy. Marek Falenta w wielu miejscach wypowiadał się na tematy w swoich wyjaśnieniach i sąd w uzasadnieniu swojego wyroku jasno wskazał, że wyjaśnienia te ocenia jako niewiarygodne – stwierdził Bogdan Święczkowski w Sejmie.

– Marek Falenta oprócz tej sprawy, w której został skazany, ma jeszcze dwie sprawy z oskarżenia prokuratora w dwóch różnych sądach o przestępstwa m.in. związane z naruszeniem przepisów Kodeksu karno-skarbowego, a nadto prowadzone są cztery postępowania przygotowawcze, w których ma status podejrzanego. Jednym z tych postępowań przygotowawczych jest śledztwo prokuratury okręgowej Warszawa-Praga, które dotyczy dalszych nagrań, które pojawiły się w kolejnych miesiącach i latach, które zostały nielegalnie zarejestrowane. W tej chwili ma przedstawione zarzuty dot. Ośmiu takich polityków, osób publicznych, których rozmowy zostały zarejestrowane. Prokurator ma uzupełnić te zarzuty o kolejne dwie rozmowy – dodał.