W ostatnich dniach w polskiej debacie publicznej zaczęto popularyzować ideę federalizacji Polski. My, Porozumienie, jako jedna z partii obozu Zjednoczonej Prawicy, jesteśmy zdecydowanie przeciwni koncepcji federalizacji. Uważamy, że jest ona nie tylko sprzeczna z polską konstytucją, która wyraźnie definiuje Polskę jako państwo unitarne, ale także sprzeczna z polską tradycją ustrojową, a przede wszystkim z wymogami geopolitycznymi, wymogami bezpieczeństwa. Równocześnie jesteśmy – jako Porozumienie – tym elementem Zjednoczonej Prawicy, który najmocniej kładzie nacisk na wagę samorządności. Reforma samorządowa jest tą reformą, która po 1989 roku przyniosła najwięcej pozytywnych skutków dla Polski, dlatego reformę samorządową trzeba pogłębiać, a w szczególności trzeba przedstawić nową ofertę rozwojową dla polskich miast. To one skupiają społeczny kapitał intelektualny, który przesądzi o tempie i kierunku cywilizacyjnego rozwoju Polski” – mówił na konferencji prasowej w Sejmie wicepremier Jarosław Gowin.

Dlatego w ramach Porozumienia powołaliśmy zespół polityków, ekspertów, który wypracowuje ofertę dla polskich miast – zarówno tych największych, metropolitarnych, jak i dla miast wojewódzkich, dla bardzo ważnej grupy miast tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze, czyli byłych miast wojewódzkich, a także miast małych i mniejszych miejscowości” – dodawał.

Porozumienie jest partią, która w pełni reprezentuje polskie miasta” – mówiła minister Jadwiga Emilewicz – „Przygotowaliśmy ofertę, program Miasto+. Z tą ofertą ruszamy do mieszkańców metropolii, miast średnich i polskich miasteczek”.