Gdyby prezydent miał przekonanie, na podstawie tej prośby o łaskę, że są jakieś szczególne okoliczności przemawiające za tym, żeby zastosować tutaj prawo łaski, to wszczynałby postępowanie z urzędu. Nie wszczął tego postępowania. Co więcej, były wątpliwości dotyczące treści tej prośby o łaskę – mówił Paweł Mucha w rozmowie z Piotrem Witwickim w programie „Wydarzenia i Opinie” Polsat News.