Biuro Analiz Sejmowych w trybie pilnym zaopiniowało trzy projekty: tzn. nowelizację ustawy prądowej, czyli nowelę ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych,  nowelizację Prawa energetycznego oraz zmiany w Karcie nauczyciela, zakładające m.in. podniesienie średniego wynagrodzenia nauczycieli, wprowadzenie nowego świadczenia na start dla nauczycieli stażystów, określenie minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo oraz skrócenie ścieżki awansu zawodowego.

Wszystko wskazuje na to, że Sejm będzie pracować nad propozycjami PiS już na najbliższym posiedzeniu Sejmu, rozpoczynającym się w środę. W przypadku projektów energetycznych, I czytania odbędą się na posiedzeniu komisji ds. energii i skarbu państwa, w przypadku Karty nauczycieli – na posiedzeniu dwóch komisji: edukacji, nauki i młodzieży oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej.

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy prądowej jest wprost napisane, że powinna ona wejść w życie przed 1 lipca, a ponieważ tegotygodniowe posiedzenie Sejmu jest ostatnim w tym miesiącu, więc posłowie będą musieli przegłosować projekt w ekspresowym tempie – w przeciwnim razie będzie konieczność zwołania dodatkowego posiedzenia. I czytania zaplanowano na środę na 8:30.