To nie pan Broniarz będzie tylko i wyłącznie decydował, czy nauczyciele zechcą strajkować czy nie. Nauczyciele będą także na pewno postrzegali jaka jest sytuacja innych pracowników sfery budżetowej, a tam tak dużych podwyżek, jak otrzymują nauczyciele, niestety nie ma, bo w budżecie aż tak dużych pieniędzy po prostu nie ma. Nauczyciele też pewnie będą patrzyli na to, jak odbierany był ten strajk, który niedawno się zakończył. My chcemy także rozmawiać z nauczycielami, w tym ze związkami zawodowymi na temat dalszych perspektyw zawodu nauczyciela – stwierdził Dariusz Piontkowski w „Sygnałach dnia” PR1.