Zadanie nasze jest inaczej zorganizować społeczeństwa, bo każdy z nas nie należy do partii, nie chodzi na zebrania, ale wie w jakiej partii jest jego predyspozycja, mentalność w jakiej jest. Mamy mniejszości seksualne na przykład. Dlaczego nie mogą mieć partii mniejszości seksualnej? Po co mają się ukrywać? – mówił w Gdańsku Lech Wałęsa.