Decyzja wsparcia tzw. Koalicji Europejskiej, myślę że na zawsze pozostawi piętno na tych ludziach, po prostu zdrady wartości, zdrady fundamentalnych wartości narodowych i chrześcijańskich, którym polski naród i polska wieś są wierne – mówił Antoni Macierewicz w rozmowie z Adrianem Klarenbachem w Polskim Radiu 24.