Jeśli chodzi o roszczenia pozwolę sobie użyć porównania. Mamy dom, w którym mieszkają dwie rodziny. Jedna jest znacznie liczniejsza, druga mniejsza i ten dom zostaje napadnięty przez bandytów. Jedna z tych rodzin, ta mniejsza, zostaje wymordowana niemal w całości, a druga po części, a poza tym skatowana, obrabowana, poniżona. I następnie odszkodowań ktoś się domaga nie od tych, którzy napadli, tylko o tej rodziny, która nie została do końca wymordowana. Według planów bandytów miała być wymordowana prawie w całości, ale bieg wydarzeń na to nie pozwolił” – mówił prezes Jarosław Kaczyński.

Mamy tutaj do czynienia z czymś, co jest moralnie absurdalne i absurdalne także pod każdym innym względem. My oczywiście się na tego rodzaju roszczenia nie godzimy i nie mamy zamiaru niczego płacić. To Niemcy napadli na Polskę, wymordowali prawie wszystkich Żydów. Ci, którzy zostali uratowani, zostali uratowani dzięki Polakom i to musiała być duża grupa ludzi, którzy byli gotowi zaryzykować, bo dla uratowania jednego Żyda musiało współdziałać w ten czy inny sposób wielu Polaków. Jedna osoba nie była w stanie tego uczynić” – dodawał.