Mija tydzień od czasu, kiedy media ujawniły informację, jakoby premiera Morawieckiego łączyła umowa ze swoim byłym pracodawcą Bankiem Zachodnim, na mocy której otrzyma jakieś korzyści majątkowe, ten bank ma jakieś zobowiązania. Mija tydzień. Zdążył pan premier w tym czasie ujawnić adopcję własnych dzieci – niektórzy twierdzą, że po to, aby ukryć tę sprawę, a nie odniósł się do tego. Dzisiaj z mównicy sejmowej, w czasie tego posiedzenia, powinno paść stwierdzenie: czy łączy premiera Morawieckiego jakaś umowa czy nie łączy, bo dzisiaj jest pytanie: kto płaci premierowi Morawieckiemu, kto mu płaci? Nie uciekniecie od tego pytania, nie ucieknie premier Morawiecki – stwierdził Sławomir Nitras w Sejmie.