– W naszym obozie nie ma miejsca dla osób, które bagatelizują zbrodnię pedofilii i wiem, że mój obóz polityczny od lat konsekwentnie opowiada się za zaostrzeniem kar wobec tej zbrodni – mówił Adam Bielan w Kropce nad I.