– Słyszałem wiele wypowiedzi moich koleżanek i kolegów, że byli wstrząśnięci po obejrzeniu tego filmu i nie dziwię, się że cytuje pani kilka wypowiedzi wyjętych z kontekstu – mówił Adam Bielan w Kropce nad I.