My przygotowaliśmy zmiany w Kodeksie karnym, gdzie te przestępstwa będą karane bardzo surowo. Dużo surowiej niż obecnie. Bo dzisiaj bardzo często to jest tak, że to zapada nawet wyrok z zawieszeniem. Praktycznie żadna kara, jak to się mówi w zawiasach, czyli w ogóle. Otóż nie będzie zawiasów [za pedofilię]. Będą surowe kary, być może nawet do 30 lat więzienia. I to dla wszystkich, niezależnie od tego, skąd są, jakie funkcje społeczne pełnią. A szczególnie surowo karani będą ci, którym dzieci zostały powierzone, którzy mają pieczę nad dziećmi. I to dotyczy oczywiście także księży, ale to dotyczy wszystkich, także znanych celebrytów – stwierdził Jarosław Kaczyński na konwencji w Szczecinie.