Narastający chaos i poczucie niepewności, czy matury się odbędą, spowodowały że premier Morawiecki przedłożył wczoraj Radzie Ministrów, a dzisiaj prezentujemy na forum Sejm projekt ustawy, która zagwarantuje, że każdy maturzysta 6 maja będzie mógł przystąpić do egzaminu dojrzałości – stwierdził Michał Dworczyk w trakcie I czytania projektu dot. matur i klasyfikacji maturzystów.

Rząd przedstawia projekt, który jest podyktowany troską o dobro maturzystów. Oni muszą mieć pewność że bedą mogli przystąpić do egzaminu – mówił dalej szef KPRM. – Tryb procedowania jest wyjątkowy, bo sytuacja jest ekstraordynaryjna, a państwo nie może być bierne wobec sytuacji. Państwo nie może być teoretyczne, państwo musi stworzyć mechanizmy działania w ekstraordynaryjnych momentach – dodał.