Chciałbym w imieniu klubu parlamentarnego PiS przedstawić poprawkę. Jedna poprawka dot. art. 3. On obecnie dotyczy postępowań w sprawach toczących się przed NSA, na podstawie tego trybu art. 44 ust. 1a i doprecyzować go, że umorzenia tych wszystkich postępowań następującą z mocy prawa, tzn. niejako automatycznie dochodzi do ich umorzenia z chwilą wejścia w życie proponowanej ustawy. Jednocześnie chciałem zgłosić wniosek o przystąpienie do III czytania bez odsyłania komisji do poprawek – stwierdził Waldemar Buda w Sejmie, w trakcie rozpatrywania projektu nowelizacji o SN, który tak naprawdę, po wprowadzeniu autopoprawki, nie zmienia już ustawy o SN.