Od soboty, 27 kwietnia od 6:00 ZNP zawiesza ogólnopolski strajk. Zawiesza, ale nie kończy. Powiem więcej, od dzisiaj wchodzimy w nowy etap, który będzie o wiele trudniejszy, ale który także pokaże nowe oblicze nowego protestu Jesteśmy bowiem w połowie drogi, ale jednoznacznie mogę oświadczyć, ze dzisiaj, ani jutro, ani w kolejnych dniach nie podpiszemy porozumienia, które rząd zawarł z „Solidarnością” – stwierdził Sławomir Broniarz na briefingu.