Rada Ministrów w przyszłym tygodniu zbierze się w środę o 15:00. W porządku obrad znalazł się Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2019-2022, a także projekt Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”. Aktualizacja 2019/2020.