Przygotowaliśmy nową propozycję dla związków zawodowych. Ta propozycja to rozpoczęcie znaczącego wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli, który rozpocząłby się od przyszłego roku, od września, od nowego roku szkolnego w 2020 roku. Podam przykład. Średnia dla nauczyciela dyplomowanego 250 zł za zwiększenie o 90 minut pracy tygodniowo i ten program podwyżek byłby rozłożony, zakładamy w ciągu dwóch lub trzech lat – stwierdziła Beata Szydło na briefingu w RDS.

Mam nadzieję, wierzymy w to głęboko wszyscy, że dojdziemy do porozumienia, bo to dzisiaj jest przede wszystkim potrzebne polskiej szkole – podkreśliła wicepremier.