Dotyczy regulacji związanych z obsadzaniem stanowisk w Sądzie Najwyższym, postępowaniami nominacyjnymi na stanowiska sędziowskie, uchyleniami immunitetu sędziowskiego albo prokuratorskiego oraz właściwością izb Sądu Najwyższego i mają na celu usprawnienie procedur realizowanych w tym zakresie – wynika z opisu na stronie Sejmu. Sam projekt, złożony wczoraj przez klub PiS, nie jest jeszcze dostępny. Przedstawicielem wnioskodawców jest Marek Ast.

AKTUALIZACJA: Projekt jest już dostępny na stronie Sejmu. Propozycja PiS zawiera kilka punktów, jedną z nich można nazwać przepisami zabezpieczającymi (dla obecnej władzy) przy wyborze prezesa SN i prezesów poszczególnych izb. Jedna zmiana likwiduje wymóg kworum przy podejmowaniu uchwały ws. kandydatów na I prezesa SN, druga – w przypadku braku uchwały daje możliwość powołania prezesa prezydentowi. W przypadku prezesa poszczególnych izb, prezydent będzie mógł powołać go spośród wszystkich sędziów danej izby, jeśli w określonym czasie nie zostanie przekazana uchwała.