Premier zaprosił stronę społeczną do okrągłego stołu. Zapowiedział że okrągły stół odbędzie się po świętach. W tej chwili odbywają się egzaminy. Jeszcze raz bardzo serdecznie chcę podziękować wszystkim nauczycielom, którzy dzisiaj pracują w czasie egzaminów, wszystkim dyrektorom szkół, którzy przygotowali komisje egzaminacyjne. Cieszymy się, że młodzież może pisać swoje egzaminy w spokoju. Do środy jeszcze kolejne dni kiedy ten egzamin będzie się odbywał, a potem oczywiście matura, która również będzie przeprowadzona. Dla maturzystów to bardzo ważny moment w życiu i wierzę w to głęboko, podobnie jak przy uczniach ze szkół gimnazjalnych i podstawowych, również będą w czasie egzaminów obecni ze swoimi uczniami, maturzystami, a w tym czasie będą odbywać się zapewne rozmowy przy okrągłym stole, które rozpoczną się tak, jak premier zapowiedział już w najbliższym czasie. Premier po powrocie z Brukseli, dziś lub jutro zostanie przedstawiona koncepcja okrągłego stołu, zostanie zaprezentowany termin, miejsce gdzie będziemy się spotykać i rozmawiać na temat tych różnych postulatów, które pojawiają się zarówno ze strony społecznej, również rodziców i zaprosimy do okrągłego stołu też ekspertów – stwierdziła Beata Szydło na briefingu w Łącku.