Jedną z podstawowych cech działania politycznego PiS jest wiarygodność. Przed trzema laty przedstawiłem program budowy kapitału, przekształcenia OFE i dzisiaj staję przed państwem i pokazuję, w jaki sposób chcemy uporządkować ten system emerytalny. Chcemy uporządkować system, który jest kluczową częścią w obszarze bezpieczeństwa finansowego Polaków na lata emerytury” – mówił na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Ten system emerytalny, który proponujemy dzisiaj, w sposób ewolucyjny przebudować, ma być oparty o trzy filary: ZUS, PPK. Druga zmiana to takie przekształcenie funduszy emerytalnych, żeby nikt już nigdy w przyszłości, jak zrobili to nasi poprzednicy, PO, nie mogli siegnąć po te środki, które przez 15, 17 lat wcześniej były uważane za środki na indywidualnych rachunkach obywateli. Dzisiaj takich indywidualnych rachunków jest blisko 16 mln. Chcemy poprzez tę zmianę zaproponować niezbędny krok w kierunku uporządkowania naszego systemu emerytalnego, wzmocnienia jego przejrzystości i siły w taki sposób, żeby emeryci mieli pełną pewność, a zarazem, żeby tych środków było zgromadzonych więcej

W 2013 premier Tusk powiedział do obywateli: to nie są wasze pieniądze. Dwa lata później TK, pod kierunkiem przewodniczącego Andrzeja Rzeplińskiego, potwierdził, że są to środki publiczne. Kiedy mówię o ich przekazaniu społeczeństwu, czyli przekazaniu na Indywidualne Konta Emerytalne, to de facto jest to sprywatyzowanie tych środków, a więc odcięcie tych wątpliwości i tego zawodu, który Polacy wtedy przeżyli, te 5 lat temu, kiedy ze zdumieniem obudzili się rano i stwierdzili: jak to, Platforma i ówczesny TK jednak mogły spowodować, że te środki zostały wchłonięte przez ówczesny system, znacjonalizowane przez naszych poprzedników” – dodawał.

Rząd PiS przedstawia Polakom propozycję przekazania całości środków w OFE w kwocie dzisiaj 162 mld zł, w całości, podkreślam, ponieważ w mediach pojawiły się różne koncepcje, dywagacje i przypuszczenia co my zaproponujemy. Że 75% środków, może mniej. Nie, 100% środków z OFE przekazujemy na IKE. Środki te będą w 100% prywatne i dziedziczone tak, jak było to obiecywane 20 lat temu, czyli wypełniamy tamtą obietnicę i przekazujemy te środki na konta prywatne – mówił dalej.

„Polacy będą mieli wolny wybór, gdzie ulokować środki, czy przenieść je na prywatne konta emerytalne, IKE czy przesunąć do ZUS. To nie jest decyzja państwa polskiego, rządu i domyślnie my zakładamy w naszym modelu, że Polacy mogą chcieć pozostawić je na IKE, czyli swoich prywatnych kontach. Ale jeżeli ktoś będzie chciał przesunąć je do ZUS, to będzie mógł je przesunąć. Po osiągnięciu wieku emerytalnego Polacy będą mogli skorzystać z tych pieniędzy w sposób dowolny, tak jak ze swoich własnych pieniędzy, tak jak było to założenie formułowane 20 lat temu. Będą nimi mogli gospodarować, choć pamiętajmy, że są to środki przede wszystkim na dodatkowe zabezpieczenie emerytalne”

Aby zapewnić równe traktowanie emerytur z ZUS, które są opodatkowaniem dochodowym w momencie tej prywatyzacji środków z OFE, założone jest w tym modelu, że w momencie przekazania do IKE, jeżeli ktoś się zdecyduje pozostać w IKE, że będzie zastosowana przekształceniowa. Dlatego żeby była zachowana pewna sprawiedliwość – podkreślił szef polskiego rządu. Wspomniana opłata wyniesie 15%.