Oczywiście, że premier chce rozmawiać z nauczycielami, tak jak z innymi grupami zawodowymi. Do tej pory włączył się na pewnym etapie w rozmowy z nauczycielami, wyznaczając premier Szydło do rozmów, żeby wskazać jak to jest istotna sprawa z punktu widzenia rządu, znalezienie konsensusu, wypracowanie porozumienia ze środowiskiem nauczycieli i w części się udało. Rząd podpisał porozumienie z „Solidarnością” – stwierdził Michał Dworczyk w rozmowie z Beatą Lubecką w Radiu Zet.