Spotkamy się 1 kwietnia. Nie patrząc na datę zakładam, że ta data nie będzie podmiotem ani przedmiotem żartu. Szkoda, że te dzisiejsze godziny, w jakiejś mierze stracone, nie przybliżyły nas do rozwiązania problemu. Strona rządowa nie przedstawiła żadnych, żadnych propozycji poza takim upartym powrotem do tego, że robią gest przenosząc podwyżkę z 2020 roku na wrzesień 2019 – mówił Sławomir Broniarz po spotkaniu Rady Dialogu Społecznego.