Przede wszystkim żeby było jasno określone, w jakim czasie i w jakiej wysokości te podwyżki będą wdrażane. Stąd spotkanie prezydenta z premierem. Prezydent chce usłyszeć od szefa rządu, czy możliwe są podwyżki w szybszym tempie i większej wysokości – stwierdził Błażej Spychalski w rozmowie z Jackiem Prusinowskim w Radiu Plus. Do spotkania PAD-PMM ma dojść dziś wieczorem.