Z ogromną radością chcę dzisiaj powiedzieć, że startujemy z tym projektem, z konsultacjami społecznymi projektu, który myślę, że będzie bardzo dobrze odebrany. To projekt 500+ na każde dziecko, na pierwsze dziecko w tym wypadku. Będą to wszystkie te pierwsze dzieci, które nie były wcześniej uwzględnione w związku z kryterium dochodowym. Ale przede wszystkim warto podkreślić, że to jest inwestycja w nasze dzieci. Inwestycja długoterminowa – dzieci, młodzież potrzebują dodatkowych środków na zajęcia pozaszkolne, w ramach szkół odbywające się, najróżniejsze. Mamy zresztą pełne zaufanie do rodziców na co te środki zostaną przeznaczone. Czy na wakacje dla dzieci, zajęcia dodatkowe czy jakieś inne cele, które oby służyły jak najlepiej naszej młodzieży i naszym dzieciom – stwierdził premier Mateusz Morawiecki na briefingu w Rybie.

Politycy walczą w wyborach o głosy, zaufanie, ale cieszę się przede wszystkim z takiej jednej bitwy, którą wygraliśmy. To bitwa o społeczeństwo. O to, żeby społeczeństwo było na pierwszym miejscu stawiane przez wszystkich i myślę, że po tych naszych osiągnięciach ostatnich lat trudno jest odmówić przynajmniej właśnie tego, że społeczeństwo i gospodarka jest pewną jednością. Postrzegana jest jako coś nierozerwalnie trwałego, ze sobą powiązanego. To dla nas rzeczywiście pewien cel, który jest dla nas absolutnie podstawowy, azymut który wyznacza kierunek społeczeństwo przed gospodarką – podkreślił PMM.

Nasi konkurenci polityczni nazywają to rozdawnictwem, my to nazywamy to największą inwestycją w przyszłość Polski, w przyszłość polskich rodzin – mówił szef polskiego rządu. KPRM przygotowało także animację – nowy rodzaj komunikacji – dot. programu Rodzina 500+.