Piątek jest trzecim i ostatnim dniem posiedzenia Sejmu. Blok głosowań rozpocznie się o 10:00. Posłowie rozstrzygną w nim między innymi wniosek o przyjęcie wczorajszej informacji ministra spraw zagranicznych oraz zdecydują, czy wprowadzić poprawki do ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Zmiany są związane z liczebnością polskiej delegacji na wypadek, gdyby nie doszło do brexitu.

Bezpośrednio po zakończonych głosowaniach, ok. 12:30, odbędzie się posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, na którym rozstrzygnięty zostanie wniosek o odwołanie przewodniczącego, Stanisława Piotrowicza.

Premier Mateusz Morawiecki będzie przebywać z wizytą w Budapeszcie, gdzie o 10:30 weźmie udział w uroczystościach z okazji 171. rocznicy wybuchu Wiosny Ludów. Z kolei o 8:30 w Warszawie swoją konferencję prasową organizują stołeczni radni PiS.

Także dzisiaj ma się odbyć posiedzenie zarządu PO, który wybierze kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego.