Oczywiście, zapewniam wszystkich rodziców, dlatego że minister edukacji nie przeprowadza egzaminów, tylko Centralna Komisja Egzamincyjna. Za organizację i przebieg odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. Warunki stwarza m.in. samorząd. Informuję państwa, że jesteśmy w stałym kontakcie z CKE. Jesteśmy gotowi do przeprowadzenia egzaminów – stwierdziła Anna Zalewska w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w Polsat News.