Przeglądałem statystyki za ubiegły rok. Ponad 50 orzeczeń TSUE nie jest trwale wykonywanych przez państwa. Są państwa, które nie wykonały 8-10, albo mniej. Polska należy do tej grupy państw, które wszystkie orzeczenia TSUE wykonuje. W związku z tym należy domniemywać, że tak będzie w przyszłości. Oczywiście tutaj jest też pewien problem. Trzeba by się mocniej zastanowić, czy tu właśnie nie mamy do czynienia z takim przypadkiem, bo czasami może być pewna konkurencja dwóch nadrzędnych instytucji. Tutaj są różne rozwiązania europejskie, czy Konstytucja zawiesza obowiązywanie prawa europejskiego, jeżeli występuje pewien konflikt. Tak jest np. w Niemczech, czy też wówcas prawo europejskie ma pierwszeństwo. Ważny problem teoretyczny. Dlatego moja pierwsza jednoznaczna odpowiedź, ona ma tutaj zastosowanie. Polska zawsze wykonuje i nie ma powodów, żeby nie wykonywała, z tym jednym zastrzeżeniem, które tutaj zasygnalizowałem – stwierdził Jacek Czaputowicz na briefingu w Sejmie, pytany o wykonanie przez Polskę werdyktu TSUE ws. KRS.