Chcemy zaprezentować zakres realizacji programu Dostępność plus. Ten program to trochę taki generalny remont w Polsce. Remont nawet dosłownie, różnego rodzaju budynków użyteczności publicznej, administracji, szkół, urzędów. Do każdego z takich budynków trzeba się przecież dostać, ułatwić dostęp dla matek z dziećmi, osób poruszających się na wózkach inwalidzkich czy innych osób z niepełnosprawnościami, niewidomych, niedowidzących, które mają niepełnosprawności. Polska musi być dostępna, Polska musi być dostępna dla wszystkich. To podstawowe motto naszego działania – stwierdził premier Mateusz Morawiecki w trakcie wizyty w w Środowiskowym Domu Samopomocy w Jedlińsku.