Naczelny Rabin Polski i szefowa Związku Gmin Żydowskich w Polsce wydali oświadczenie.