Unia Europejska i Stany Zjednoczone podzielają przekonanie o roli, którą Iran mógłby i powinien odegrać na Bliskim Wschodzie i na świecie. Jednakże jesteśmy bardzo zaniepokojeni możliwymi skutkami rozwoju programu atomowego Iranu, jak również doniesieniami o niekonstruktywnej roli odgrywanej przez to państwo w regionie. Jednoznacznie potępiamy również niedopuszczalne działania tego państwa poza własnym terytorium, w tym w Europie [tłumaczenie symultaniczne TVP Info] – mówił Jacek Czaputowicz podczas otwarcia sesji plenarnej konferencji bliskowschodniej.