Jeśli chodzi o kwestie restytucji mienia dla obywateli USA, to ona jest regulowana umową polsko-amerykańską z 1960 roku i ta sprawa jest zamknięta. To rząd USA w umowie z 1960 roku wziął na siebie wszystkie roszczenia w tej sprawie – stwierdził Adam Bielan w rozmowie z Jackiem Prusinowskim w Radiu Plus.