Ta informacja [nt. Kujdy] jest zasmucająca i zawstydzająca, tym bardziej że prezes Kujda jest znakomitym fachowcem, jeśli chodzi o merytoryczne prowadzenie NFOŚiGW. Na dzisiaj została zwołana rada funduszu. Tam zostaną podjęte stosowne decyzje. Jest pewien problem prawny. Zarząd funduszu powinien mieć od 3 do 5 osób. Obecnie są to 3 osoby. Gdyby teraz, natychmiast odwołać prezesa Kujdę, to zarząd nie mógłby działać. Musimy ten problem praktyczny i prawny rozstrzygnąć” – mówił w radiowej Jedynce minister Henryk Kowalczyk.

Posiedzenie rady ma się rozpocząć w siedzibie NFOŚiGW o 14:00.