Podzielam pogląd prezydenta Andrzeja Dudy, który wskazał, że dla uczczenia osoby pana premiera Tadeusza Mazowieckiego można by wystąpić z inicjatywą budowy pomnika w Warszawie, że w taki sposób nie został uczczony. Stanowisko Kancelarii Prezydenta jest zgodne, co jest oczywistą oczywistością, ze stanowiskiem pana prezydenta” – mówił w rozmowie z Adrianem Klarenbachem w Polskim Radiu 24 prezydencki minister Paweł Mucha.

Pani Zofia Romaszewska, która jest doradcą prezydenta, jest osobą, która wspólnie z mężem, angażowała się w działalność opozycyjną i ma swoje zasługi, ma prawo do swojej osobistej opinii. Doradcy doradzają prezydentowi, mogą być różne opinie, ale decydentem jest prezydent. Pani Romaszewska wyartykułowała pogląd, który nie jest zgodny z poglądem prezydenta” – dodawał.