Nowoczesna polska armia to polska racja stanu. Nikt nie ma co do tego wątpliwości. Dziękuję pierwszej warszawskiej brygadzie pancernej za przyjęcie, za przedstawienie naszego rosnącego potencjału. Potencjału artyleryjskiego, potencjału wojskowego. Polska ma długie, wspaniałe tradycje wojskowe. Kiedy mówimy o historii oręża polskiego, to przychodzą nam na myśl wielkie polskie zwycięstwa. We współczesnym świecie, wiedząc że ta wiara w koniec historii niestety okazała się płonna, musimy mieć silną, nowoczesną armię. I do budowy silnej i nowoczesnej armii przede wszystkim przyczynią się i są jej nieodzowną częścią wojska artyleryjskie, pancerne, rakietowe. I mialem dzisiaj okazję wysłuchać prezentacji, która potwierdza mi bardzo mocno to, że jesteśmy na dobrej drodze do budowania takiego potencjału. Potencjału, który zwiększy możliwości polityczne, który zwiększy też możliwości geopolityczne i gospodarcze całej RP. Bo budowa silnej armii ma również ogromne przełożenie na znaczenie Polski w Europie i świecie – stwierdził premier Mateusz Morawiecki w trakcie wizyty w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej w Wesołej.