Prezydent nie odpowiada za bieg procesu legislacyjnego. Mamy inicjatywę ustawodawczą i prezydent trzeci projekt przedłożył związany ze sprawą kredytów indeksowanych czy denominowanych do walut obcych, do franka szwajcarskiego, do innych walut i to tak, że po skierowaniu projektu bezpośrednio prezydent nie ma tego rodzaju narzędzi, żeby oddziaływać na parlament, jeśli chodzi o tempo prac. Cieszę się, że posiedzenie podkomisji będzie już pojutrze, w czwartek. Mamy ustalenia takie, co także było naszym dążeniem, że to będzie już merytoryczna praca nad ustawą o Funduszu Wsparcia Kredytobiorców w tym zakresie, że będziemy omawiać przepis po przepisie, będziemy formułować te przepisy, aktualizować jakby stan wiedzy, dokonywać ewentualnie drobnych korekt. Wiem, że przewodniczący Cymański takie zapowiedzi też formułował, że jest jego ambicją, żeby tutaj te prace zakończyć sprawnie. Tak, uważam że wiosna tego roku to powinna być ustawa, która będzie przyjęta przez polski parlament i te rozwiązania prawne powinny wchodzić w życie – stwierdził Paweł Mucha w rozmowie z Jackiem Prusinowskim w Radiu Plus.