Poprzez dramatyczne wydarzenia, które miały miejsce można powiedzieć jeszcze w tym tygodniu, bo przecież to była niedziela, znowu odżyła u nas dyskusja na temat tego, czy granice relacji międzyludzkich, wewnętrznych, zwłaszcza w tych aspektach politycznych, nie są u nas przekraczane. Są niestety przekraczane, ale nie w wymiarze religijnym, narodowościowym czy etnicznym. One są przekraczane w tym ujęciu, które niektórzy socjolodzy nazywają międzyplemiennym” – mówił podczas noworocznego spotkania z przedstawicielami kościołów, związków wyznaniowych, mniejszości etnicznych i narodowych prezydent Andrzej Duda.

Bardzo bym chciał, żebyśmy my, jako wspólnota ludzi żyjących na tej ziemi, umieli się w rozmowie ze sobą wzorować na tym, jak państwo prowadzicie dialog ze sobą w Polskiej Radzie Ekumenicznej” – dodawał.