24-25 stycznia – taki termin pojawia się nieoficjalnie w Sejmie. Jak słyszymy, zwołanie posiedzenia jest możliwe z powodu ustawy budżetowej. Zdaniem naszych rozmówców, do Sejmu ma zostać przesłany projekt kolejnej ustawy okołobudżetowej. Na styczeń zaplanowano – na chwilę obecną – jedno posiedzenie, w przyszłym tygodniu. Wtedy ma być głosowany projekt ustawy budżetowej na 2019 rok.