We wszystkich bankach, moim zdaniem, powinny być jawne. Nie wiem co będzie w ustawie. Proszę spojrzeć co jest w projekcie, a później będą prace w komisjach. Pytajcie tych, którzy piszą ten projekt. Według mnie w ogóle zarobki wszystkich ludzi sprawujących władzę powinny być jawne, jeżeli chodzi o kierownicze stanowiska i tak samo w bankach prywatnych. Jeżeli w bankach ujawniamy zarobki, to we wszystkich. A dlaczego nie [w prywatnych]? Tym bardziej, że w banku państwowym zarobki są pochodną z banku prywatnego – stwierdził Marek Suski w rozmowie z dziennikarzami.