Projektowana ustawa ma zapewnić rekompensatę z ubytku, który wynika z nieuiszczania opłat abonamentowych przez osoby ustawowo zwolnione od tego obowiązku w latach 2018 i 2019. Maksymalną wysokość rekompensaty, która może zostać przyznana z tego tytułu należy ustalić w oparciu o średnioroczną liczbę zwolnionych od opłat abonamentowych w 2017 r. oraz obowiązującej w 2018 i 2019 r. stawki opłat abonamentowych (stawka w obu tych latach ustalona była na tym samym poziomie). Zadanie to projekt nakłada na Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, która jest zobowiązana do przygotowania uchwały w tym zakresie. Mając na uwadze dostępne publicznie dane, już na obecnym etapie możliwe jest przeprowadzenie symulacji wyliczeń maksymalnej wysokości rekompensaty – napisali wnioskodawcy w projektu ustawie, który PiS złożyło dzisiaj w Sejmie.

Propozycja została już skierowana do pierwszego czytania i, jak można przypuszczać, będzie procedowana na przyszłotygodniowym posiedzeniu Sejmu. Rekompensata ma wynieść 1,26 mld zł. To kolejna tego typu inicjatywa ze strony PiS – poprzednia rekompensata wyniosła 980 mln zł.