Nasze spotkanie jest kontynuacją rozmów, które już kilkakrotnie z panem premierem Salvinim przeprowadzałem. Jesteśmy w roku wyjątkowym dla naszych krajów. Jesteśmy w stuleciu nawiązania wzajemnych stosunków dyplomatycznych. To nasze spotkanie było poświęcone tematom, które w sposób oczywisty i istotny dotykają resortów, na czele których stoimy” – mówił po spotkaniu z Matteo Salvinim minister Joachim Brudziński.