Zaproponowana przez rząd ustawa – zakładająca m.in. obniżenie akcyzy na prąd oraz opłaty przejściowej, a także wprowadzenie mechanizmu renegocjowania umów dot. cen energii i stworzenie funduszu rekompensacyjnego dla firm energetycznych – właśnie została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.