Stajemy wobec kolejnego wyzwania, jakim jest podnoszenie poziomu zarobków, zamożności Polaków, modernizacja państwa, unowocześnienie naszej gospodarki. Stojąc u progu tego etapu, trzeba zapytać się Polaków, jakie są ich oczekiwania, czego oczekują, a czego wyraźnie nie chcą – stwierdził Jarosław Gowin w trakcie konwencji PiS.

Polacy nie chcą konfliktów, żadnych rewolucji. Ani obyczajowych, ani politycznych. Polacy chcą państwa stabilnego, skutecznego, gwarantującego bezpieczeństwo, praworządnego i umożliwiający stabilny rozwój – dodał, powołując się na badania.