Sejm odrzucił wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Morawieckiego. Za było 163 posłów, przeciw 233, wstrzymało się 20.